Избираеми дисциплини по списък за ОКС "Бакалавър", летен семестър, 2019/2020

Колони ИИС,КН, М, МИ, ПМ, СИ и Стат са за специалности, а цифрата в тях е курсът, за който дисциплината е избираема по списък.

Избираемите дисциплини са посочени в учебните планове на съответната специалност в списък № ....  
Забележка: Специалности  ИС, КН и СИ нямат избираеми дисциплини по списък през този семестър.

КатедраДисциплинаХора-риумКредити ЕСТКГрупа ИДИИСКНММИПМСИСтатПреподавател
КАТКомплексен анализ2+2+05М2доц. К. Влъчкова
КАТТопология за информатици2+2+05М2проф. Г. Димов
МРМГеометрия на движението2+0+15ПМ2проф. Г. Бояджиев
ДУСъвременна физика (Класическа електродинамика)3+1+05Д3д-р П. Николов (хон)
ВОИСНелинейно оптимиране2+2+05М3проф. Михаил Кръстанов
МАТеория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег)3+1+05М3доц. Б. Драганов
ДУТеория на разпределенията и трансформация на Фурие и приложения3+1+05М3доц. Т. Попов
ЧМАЧислени методи за диференциални уравнения3+0+05М3гл. ас. Тихомир Иванов (слято с ПМ)
МРММеханика на непрекъснатите среди3+1+05ПМ3доц. Б. Георгиева
ЧМАЧислени методи2+2+05M2доц. Румен Улучев (л) / Мария Зарчева (у) (хон.)
ОМИИзбрани въпроси от профилирана подготовка по информатика - увод в ООП (Java)2+0+25И2доц. Н. Николова
ВОИСМатематическо оптимиране2+2+05ПМ2проф. М. Кръстанов
ОМИДинамични геометрични системи2+2+05Д3гл.ас. Теодоси Витанов(хон.)
ОМИКомпютърна евристика2+2+27Д3доц. Т.Тонова ас.Г.Пасаж
ОМИМатематически методи в педагогическата диагностика2+2+05Д3проф. К.Банков(хон.)
ОМИНеравенства2+2+05Д3гл.ас. Д.Раковска(хон.)
ОМИVisual basic за приложения2+2+05И3доц. А.Ангелов50%, ас.Ридван Исуфов50%
ИТМултимедийни уеб технологии с Angular и TypeScript2+0+25КП3мат. Т. Илиев (х) /ИТ
АлгТеория на Галоа3+0+07М3доц. д-р А. Божилов
ИТПроектиране, разработка и оценка на образователен софтуер2+0+25ЯКН3доц. д-р Т. Зафирова-Малчева /ИТ, преп. П. Михнев /ИТ
ИТПедагогически функции на интерактивна бяла дъска2+0+25Д4доц. д-р Елиза Стефанова/ИТ доц. д-р Николина Николова/ОМИ Елица Пелтекова (х)
ОМИСъдържание и методика на извънкласната работа по математика2+2+05Д4проф. Иван Тонов(хон.) ас. В.Златилов
ИТТехнологиите в помощ на образователни проекти2+0+25Д4доц. д-р Елиза Стефанова/ИТ доц. д-р Николина Николова/ОМИ
ОМИУчебна документация2+2+05Д4доц.Ю.Нинова,гл.ас.И.Вутова,гл.ас.Д.Раковска
ИТЕлектронно обучение2+0+25ЯКН4старши преп. Пенчо Михнев/ИТ доц. д-р Теменужка Зафирова-Малчева/ИТ
ИТПроектиране на човеко-машинен интерфейс2+0+25ЯКН4проф. Красен Стефанов
ДУСъвременна физика (Класическа електродинамика)3+1+05Д3д-р П. Николов (хон)
МАТеория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег)3+1+05М3доц. Б. Драганов
ДУТеория на разпределенията и трансформация на Фурие и приложения3+1+05М3доц. Т. Попов
МРММеханика на непрекъснатите среди3+1+05ПМ3доц. Б. Георгиева
ГеомДиференциална геометрия2+2+05М3доц. Симеон Замковой
ДУТеория на разпределенията и трансформация на Фурие и приложения3+1+05М3доц. Т. Попов
МАТеория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег)3+1+05М3доц. Б. Драганов