Изграждане на паметник на акад. Благовест Сендов

Създаден е Инициативен комитет за изграждане на паметник на акад. Благовест Сендов (1932 – 2020 г.). Идеята е на академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Българската академия на науките. Съпредседатели на комитета са ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски.

В инициативата са включени още Йорданка Фандъкова - кмет на София, председателят на парламентарната комисия по образование и наука Красимир Вълчев, доц. Първан Първанов -  декан на Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в периода: януари 2017- май 2023, директорът на Института по математика и информатика на БАН проф. Петър Бойваленков, управителят на ГЕОТЕХМИН проф. Цоло Вутов, проф. Огнян Герджиков от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проф. Райчо Лазаров от Texas A&M University и проф. Пенчо Петрушев от University of South Carolina.

Паметникът на акад. Сендов ще бъде изграден в парковото пространство пред Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Открита е дарителска сметка в лева в Българската народна банка:

IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
Банка: БНБ; BIC CODE: BN BG BG SD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски“
основание "Паметник Сендов"

 С биографията на акад. Благовест Сендов можете да се запознаете във Виртуалния музей Математиката и информатиката в България.