Колоквиум на ФМИ, 27 септември 2022

На 27.09.2022 г. от 18:00 часа в зала 325 на ФМИ ще се проведе сбирка на Колоквиума на ФМИ.

Проф. д-р Преслав Наков Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence ще изнесе доклад на тема:
Можем ли да спечелим битката с фалшивите новини?

Резюме на доклада:
Може да намерите тук.

Заповядайте!