Процедури за научни степени и академични длъжности

Документи за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности по Закона за развитието на академичния състав в Република България

Формуляри за доклади

Указания и примерни образци за рецензии и становища 

Повече формуляри можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

Текущи конкурси

За професор по професионално направление:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) - един за нуждите на ФМИ, катедра “Информационни технологии“ със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр.74 / 21.08.2020 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ

За доцент по професионално направление:

 • 4.5. Математика (Математическа логика) - един за нуждите на ФМИ, катедра "Математическа логика и приложенията ѝ" със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Вградени и автономни системи) - един за нуждите на ФМИ, катедра "Компютърна информатика" със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр.74 / 21.08.2020 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ

За асистент по професионално направление:

 • 4.5. Математика (Числени методи) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Числени методи и алгоритми“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в-к "24 часа", бр. 259/15.10.2020 г.
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Откриване на знания) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Софтуерни технологии“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в-к "24 часа", бр. 259/15.10.2020 г.
  Връзка към обявите на сайта на СУ