Международна конференция по математическа логика, 2023

18-21 септември 2023 г., хотел "Средна гора", Стрелча, България

Организатори:

  • Катедра "Математическа логика и приложенията ѝ" при Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"

Конференцията се посвещава на 85-годишния юбилей на един от доайените на катедрата проф. Димитър Вакарелов