Конкурс "Проф. дмн Иван Сосков"

Носител на наградата "проф. Иван Сосков" за 2020 г. е Яна Георгиева, студентка във втори курс в магистърска програма „Логика и алгоритми“, специалност Математика.

Годишна награда  на името на проф. дмн Иван Сосков за изследователски и научни постижения в областта на компютърните науки, математическата логика и изчислимостта на изявен студент от ФМИ (бакалавър, магистър, докторант)

2020 Обява за конкурса 

2017/2018 Обява за конкурса | Регламент
Съгласно решение на ФС наградата на името на проф. Иван Сосков за 2018 г. няма да бъде присъждана!

2015/2016 Обява за конкурса | Регламент

2014/2015 Обява за конкурса | Регламент

2013/2014 Обява за конкурса | Регламент