Конкурс "проф. дмн Иван Сосков"

Годишна награда  на името на проф. дмн Иван Сосков за изследователски и научни постижения в областта на компютърните науки, математическата логика и изчислимостта на изявен студент от ФМИ (бакалавър, магистър, докторант)

2017/2018 Обява за конкурса | Регламент

2015/2016 Обява за конкурса | Регламент

2014/2015 Обява за конкурса | Регламент

2013/2014 Обява за конкурса | Регламент