Кандидатстудентски курсове

Кандидатстудентски курсове по математика

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Кл. Охридски” организира кандидатстудентски курсове по математика.

Тематиката на курсовете е съобразена и с програмата за матура по математика.

Курсовете са с обща продължителност 80 учебни часа, а стойността им е 500 лева, които се внасят наведнъж в касата на ФМИ (ет. 2, каб. 215, от 10 до 12 ч. и от 13:30 до 16 ч. всеки делничен ден). След заплащане на таксата, записването се извършва в каб. 209. 

Плащането може да бъде извършено и по банковата сметка на ФМИ:

Получател: СУ "Св. Климент Охридски" – ФМИ
Сметка:      BG 36 BNBG 9661 3100 1742 01
BIC на банката на получателя: BNBGBGSD
Банков клон: БНБ

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковият документ, е: трите имена на курсиста и основание за плащане - "кандидатстудентски курс". След извършването на превода, записването става по телефона, на посочените по-долу телефони за информация.

Телефони за информация: +359 2 8161522, +359 2 28622373

  • От 14 април 2018 г. започва съботно-неделен кандидатстудентски курс. Занятията ще се провеждат в събота и неделя от 9.00 часа (по 6 учебни часа дневно), с изключение на 22 април (неделя), когато не са предвидени занятия, поради провеждането на изпита по Математика І от първата кандидатстудентска сесия. Курсът следва да приключи преди 9 юни, когато е предвиден първият изпит по математика от втората кандидатстудентска изпитна сесия. Записването е от 19.03.2018 до 12.04.2018 г. включително, с изключение на периода 05.04.2018 – 10.04.2018 г. (Великденска ваканция за СУ).
    Място на провеждане: съботни занятия - зала 302, 3 етаж, ФМИ, неделни занятия – зала 304, 3 етаж, ФМИ. Лектори са гл.ас. Васил Гочев и гл.ас. Иван Гаджев.
  • От 13 януари 2018 г. започва съботно-неделен кандидатстудентски курс. Занятията ще се провеждат в събота и неделя от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 8 седмици, преди първата кандидатстудентска изпитна сесия. Записването е от 30.11.2017 до 11.01.2018 г. включително, с изключение на периода 27.12.2017 – 29.12.2017 г.
    • От 29 октомври 2017 г. започва следващият кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в неделя от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е до 26 октомври 2017 г. включително.
    • От 28 октомври 2017 г. започва нов кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в събота от 9.00 часа в зала 210 на ФМИ (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е до 26 октомври 2017 г. включително.
    • От 21 октомври 2017 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 10-19 октомври 2017 г.