ОКС "Бакалавър", разпис за зимен семестър, 2020/2021

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО... 

Математика и информатика, задочно обучение