Recent Developments in Stochastic Processes

Международна работна среща (Мини конференция)

27-29.03.2023 г., София, България

Организатори:

  • Институт по математика и информатика при БАН
  • Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски" 

Със съдействието на Българско статистическо дружество.

Сайт на конференцията