Избираеми дисциплини по списък за ОКС "Бакалавър", летен семестър, 2017/2018

Колони И, ИС, КН, М, МИ, ПМ, СИ и Стат са за специалности, а цифрата в тях е минималният курс, за който се чете избираемата дисциплина

Избираеми дисциплини по списък № .... от учебните планове на специалностите, предлагани през летен семестър на 2017/2018 уч. г. 

КатедраДисциплинаХорариумКредити ЕСТКГрупа ИДИИСКНММИПМСИСтатПреподавател
МРМГеометрия на движението2+0+15ПМ2       проф. Г. Бояджиев, доц. П. Бойчев
КАТКомплексен анализ2+2+0 М2       доц. К. Влъчкова
КАТТопология за информатици2+2+05М2       проф. Г. Димов, гл.ас. Е. Иванова
МРММеханика на непрекъснатите среди3+1+05ПМ   3    ас. Цветан Коцев
ВОИСНелинейно оптимиране2+2+05М   3    доц. Н. Златева
ДУСъвременна физика (Класическа електродинамика)3+1+05 ПМ   3    д-р Петко Николов
МАТеория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег)3+1+05М   3    доц. Б. Драганов
ДУТеория на разпределенията и трансформация на Фурие и приложения3+1+05М   3    доц. М. Каратопраклиева
ЧМАЧислени методи за диференциални уравнения 3+0+05М   3    проф. Т. Черногорова
ВОИСМатематическо оптимиране2+2+05ПМ    2   проф. М. Кръстанов
ЧМАЧислени методи2+2+05M    2   доц. Р. Улучев, ас. Т. Иванов 
ОМИVisual basic за приложения2+2+05И    3   доц. А. Ангелов (90%),  ас. Р. Исуфов (10%) 
ОМИДинамични геометрични системи2+2+05Д    3   гл. ас. Т. Витанов (х) 
ОМИКомпютърна евристика2+2+27Д    3   доц. Т. Тонова
ОМИМатематически методи в педагогическата диагностика2+2+05Д    3   проф. К. Банков
ИТМултимедийни технологии2+0+25КП    3   гл.ас. Тр. Илиев
ОМИНеравенства2+2+05Д    3   гл.ас. Д. Раковска/ОМИ (х)
ИТПроектиране, разработка и оценка на образователен софтуер2+0+25ЯКН    3   ас. Т. Зафирова-Малчева, ас. П. Михнев
АлгТеория на Галоа3+0+07М    3   доц. А. Божилов
ИТЕлектронно обучение2+0+25ЯКН    4   ас. П. Михнев, ас. Т. Зафирова-Малчева
ИТПедагогически функции на интерактивна бяла дъска2+0+25Д    4   доц. Е. Стефанова, гл.ас. Н. Николова
ИТПроектиране на човеко-машинен интерфейс2+0+25ЯКН    4   проф. Кр. Стефанов, ас. Ат. Георгиев
ОМИСОТ (Съвременни обра-
зователни технологии)
2+2+05Д    4   доц. Т. Тонова50% доц. Николина Николова50%
ОМИСъдържание и методика на извънкласната работа по математика2+2+05Д    4   проф.Ив. Тонов(х)50%, доц. Т.Тонова50%
ИТТехнологиите в помощ на образователни проекти2+0+25Д    4   доц. Е. Стефанова, гл.ас. Н. Николова
ОМИУчебна документация2+2+05Д    4   доц. Ю. Нинова, гл. ас. И. Вутова, гл. ас. Д. Раковска(х) по равно 
МРММеханика на непрекъснатите среди3+1+05ПМ     3  ас. Цветан Коцев
ДУСъвременна физика (Класическа електродинамика)3+1+05ПМ     3  д-р Петко Николов
МАТеория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег)3+1+05М     3  доц. Б. Драганов
ДУТеория на разпределенията и трансформация на Фурие и приложения3+1+05М     3  доц. М. Каратопраклиева
ГеомДиференциална геометрия2+2+05М       3доц. Б. Александров
МАТеория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег)3+1+05М       3доц. Б. Драганов
ДУТеория на разпределенията и трансформация на Фурие и приложения3+1+05М       3доц. М. Каратопраклиева