Държавен изпит, разпределение по зали, 10 и 11 септември 2019