Държавен изпит, разпределение по зали, 9 и 10 юли 2019