Два кандидатстудентски курса по математика - от 20.10.2018 и от 21.10.2018

От 20 октомври 2018 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 5-18 октомври 2018 г.

От 21 октомври 2018 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в неделя от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 5-18 октомври 2018 г.

Информация за кандидатстудентските курсове организирани от ФМИ (начин за записване, размер на таксата, телефони за информация).