График за провеждане на състезателните изпити за прием в магистърските програми на ФМИ – 18.09.2023 г.

Общ тест за магистърските програми в специалност Информатика („Био- и медицинска информатика“, „Вградени системи“, „Високопроизводителни изчисления“, „Дискретни и алгебрични структури”, „Защита на информацията в компютърните системи и мрежи“, „Извличане на информация и откриване на знания“, „Изкуствен интелект“, „Информационни системи“, „Компютърна графика“, „Компютърна лингвистика“, „Логика и алгоритми“ – специалност Информатика, „Мехатроника и роботика“, „Разпределени системи и мобилни технологии“, „Софтуерни технологии“, „Технологии за големи данни“, „Технологии за знания и иновации“, “Технологично предприемачество и иновации в ИТ“) : 
от 10:00 ч. в компютърните зали на Факултета по математика и информатика (бул.Джеймс Баучер 5). Разпределението по зали можете да видите в профила си в онлайн системата за кандидатстване, тук или на място във ФМИ на 18 септември. Кандидатите трябва да са в залата, в която са разпределени в 9:30 ч.!

Изпити за магистърските програми в специалностите Математика, Приложна математика и Математика и информатика:

 • Магистърскa програмa „Динамични системи и теория на числата“: 
  от 13:00 часа в зала 307 – ФМИ;
 • Магистърска програма “Логика и алгоритми” (специалност Математика): 
  от 12:15 часа в зала 501 – ФМИ;
 • Магистърска програма “Уравнения на математичната физика” (специалност Математика): 
  от 14:00 часа в зала 211 – ФМИ;
 • Магистърска програма “Вероятности, актюерство и статистика”: 
  от 15:00 часа в зала 526 – ФМИ;
 • Магистърска програма “Изчислителна математика и математическо моделиране”: 
  от 12:30 часа в зала 308 – ФМИ;
 • Магистърска програма “Математическо моделиране в икономиката”: 
  от 14:00 часа в зала 216 – ФМИ;
 • Магистърска програма “Оптимизация”: 
  от 15:30 часа в зала 211 – ФМИ;
 • Магистърска програма “Електронно обучение”: 
  от 13:00 часа в зала 018 – ФМИ;
 • Магистърска програма “ Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и ИТ”: 
  от 13:00 часа в зала 018 – ФМИ;
 • Магистърска програма “ Технологии за обучение в профилирана подготовка по информационни технологии”: 
  от 13:00 часа в зала 018 – ФМИ;
 • Магистърска програма “Технологии за обучение по математика и информатика”: Тест: от 15:00 часа в зала 229 – ФМИ; Събеседване: от 15:00 часа в зала 229 – ФМИ

Всеки кандидат е длъжен да носи на изпитите документ за самоличност (лична карта или шофьорска книжка!)
Обръщаме ви внимание, че районът около ФМИ е в рамките на зелена зона за паркиране!