Информация за организационната сбирка на МП Биомедицинска информатика, 30.09.2019

На  30 септември 2019 г. (понеделник) от 17.30 часа  в зала 501 на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" (СУ), бул. "Джеймс Баучър" № 5, ще се състои организационната сбирка на всички студенти (вкл. и за студентите от платена форма обучение), приети в 1 и 2 курс на магистърската програма Биомедицинска информатика на ФМИ при СУ.

На срещата ще присъстват преподавателите по курсовете, предвидените в магистърската програма. Преподавателите ще представят съдържанието на своите курсове  заедно с информация за провеждането на обучението. Студентите, на които предстои планиране на учебна дейност преди завършване, работа по преддипломен проект или стаж, е желателно също да присъстват.

Поканват се всички студенти да присъстват!

Ръководител на магистърска програма БМИ, проф. д-р Евгений Кръстев