Изготвяне на лятна и поправителна сесии 2018/2019, ОКС “Магистър”

Лятната изпитна сесия за ОКС "Магистър" е от 10.06. до 05.07.2019 г., а поправителната сесия е от 19.08. до 05.09.2019 г. Преподавателите от всички магистърски програми е необходимо да направят заявки за дати и зали за изпити за двете сесии най-късно до 29.05.2019 г. на e-mail: aniv@fmi.uni-sofia.bg