Изготвяне на зимна сесия 2023/2024, ОКС “Бакалавър”

За студентите от 1, 2, 3 и 4-ти курс от ОКС “Бакалавър”

Зимната изпитна сесия е в периода  22.01.2024 г. - 16.02.2024 г.

  • От 14.11.2023 г. до 08.12.2023 г. студентите трябва да съгласуват с преподавателите си дати и зали за изпитите по всички задължителни дисциплини. Предложенията се попълват от студентите отговорници на съответната специалност и курс в заявка по образец, която се получава в стая 201. Попълнените заявки се изпращат на e-mail:ucheben@fmi.uni-sofia.bg или се предават в стая 201.

  • От 27.11.2023 г. до 18.12.2023г. преподавателите трябва да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички избираеми дисциплини в стая 201 или на  e-mail:ucheben@fmi.uni-sofia.bg.

При неспазване на сроковете датите за изпити ще бъдат определяни служебно.

Учебен отдел