Кандидатури за избор на Декан на ФМИ, ОС на 9.05.2019

До 9 април 2019 е постъпило едно единствено предложение за избор на декан на ФМИ с кандидат -  доц. д-р Първан Евтимов Първанов

Програма на доц. Първан Първанов за развитието на ФМИ за периода 2019-2023 г.

Доцент Първанов ще проведе срещи поотделно с всяка катедра от ФМИВремето за срещите ще бъде съгласувано между него и ръководителите на съответните катедри.

Съобщение за Общото събрание на ФМИ, което ще се проведе на 9.05.2019 г.