Конкурс между носители на награди по логика получени в различни страни, част от UNILOG 2021