Ликвидационна сесия 2018/2019, 17.09.2019

Студентите, които не са се явили на поправителната сесия на учебната 2018/2019 г. поради дублираща се дата и час, могат да се явят на изпит на 17.09.2019 г. от 09.00 часа. На тази дата катедрите ще изпитват по всички четени от тях дисциплини в  следните зали