Междууниверситетско състезание по математика, 14.12.2019

На 14 декември 2019 г. в УАСГ ще се проведе Междууниверситетското състезание по математика. Желаещите могат да заявят участието си като  изпратят съобщение с трите си имена, факултетен номер и курс на bojilov@fmi.uni-sofia.bg  или на gadjev@fmi.uni-sofia.bg.