Нанасяне на оценките от ДИ - юли 2019 г. , направление "Информатика и компютърни науки" , 15.07.2019

Оценките от Държавен изпит, проведен на 09 и 10 юли 2019 г. на студентите от направление "Информатика и компютърни науки"  -  ще се нанасят на 15.07. 2019 в зала 325 ФМИ както следва:

  • За специалности Информатика и Информационни системи  от 12.00 часа;
  • За специалност Компютърни науки  от 13.00 часа;
  • За специалност Софтуерно инженерство  от 13.30 часа.