Общо събрание на ФМИ

Ян.
20
Ян./20 10:00

В зала 325 на ФМИ

Кога: 
петък, 20 Януари, 2017 - 10:00
Къде: 

В зала 325 на ФМИ

Съгласно решение на Факултетния съвет на ФМИ, взето на заседанието на 12.12.2016 г. 

Свиквам ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФМИ на 20.01.2017 г. от 10:00 ч. в зала 325 на ФМИ при следния дневен ред:

  1. Избор на декан на ФМИ.
  2. Отчет за дейността на декана и зам. деканите.
  3. Попълване състава на факултетния съвет.
  4. Разни.

Съгласно чл.41, ал. 1 от Правилника на СУ, Общото събрание на Факултета се състои от членовете на академичния състав на основен трудов договор, представители на административния персонал, на студентите и докторантите във факултета. 

Регистрацията на членовете на Общото събрание започва в 09:30 ч. на 20 януари 2017 г.

Председател на ОС на ФМИ, проф. д-р Красен Стефанов

Кандидати за Декан на ФМИ
 

доц. д-р Асен Божилов

доц. д-р Първан Първанов

проф. д-р Красен Стефанов

проф. д-р Марусия Божкова

На 16 януари 2017 г. (понеделник) от 17 часа в зала 325 на ФМИ ще се проведе среща с всички кандидати за Декан. Дискусията ще се води от професор Тинко Тинчев. 
На срещата са поканени да присъстват всички преподаватели, служители и студенти от ФМИ.