ОКС "Бакалавър", изготвяне на Лятна изпитна сесия, 2017/2018

Лятната изпитна сесия е в периода 11.06.2018 г. – 06.07.2018 г.

  • От 11.04.2018 г. до 04.05.2018 г. студентите трябва да съгласуват с преподавателите си и да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички задължителни дисциплини. Предложенията се попълват от студентите в заявка по образец, която се получава в стая 209.
  • От 08.05.2018 г. до 18.05.2018 г. преподавателите трябва да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички избираеми дисциплини в стая 209 или на e-mail: zppaskova@fmi.uni-sofia.bg.

При неспазване на сроковете датите за изпити ще бъдат определяни служебно.

Учебен отдел