ОКС "Бакалавър" - кампания за избираеми дисциплини, летен семестър 2023/2024

На 16.02.2024 г. в 00:00 ч. стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за летен семестър, 2023/2024 за ОКС "Бакалавър".

1-и етап: 16.02.-26.02.2024
2-и етап: 27.-29.02.2024

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт.
Технология на записване на избираеми дисциплини (вж. КАМПАНИЯ С ДВА ЕТАПА, БЕЗ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОТПИСВАНЕ ПРЕЗ 2. ЕТАП)
Обща информация за дисциплините

СЛЕД КРАЯ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ!

Таблица със свободно избираемите дисциплини, летен семестър 2023/2024
Таблица с избираемите дисциплини по списък от учебните планове на специалностите, летен семестър 2023/2024
Възможно е добавяне на нови ИД (в края на таблицата). Моля следете за новини на сайта.

При проблеми с достъпа до системата или с работата с нея пишете на администраторите на системата.