ОКС "Магистър", изготвяне на Лятна изпитна сесия, 2017/2018

Лятната изпитна сесия, 2017/2018  за ОКС „Магистър“ е в периода 11.06. - 06.07.2018 г., а поправителната сесия, 2017/2018 е в периода  20.08. - 07.09.2018 г.

От 17.04.2018 г. до 15.05.2018 г.  преподавателите трябва да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички  дисциплини  на e-mail: aniv@fmi.uni-sofia.bg.

Учебен отдел