Организационна сбирка за допълнителните модули "Учител по математика" и "Учител по информатика", 8.10.2020

На 8 октомври 2020 г.  (четвъртък) от 14.15 в зала 403, ФМИ ще се състои организационна сбирка със студентите от  "Допълнителен модул"Учител по

математика" и "Допълнителен модул Учител по информатика".