Отворени врати на 12.07.2023 за магистърските програми във ФМИ във връзка със стартиралия зимен прием 2023/2024

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” организира отворени врати за магистърските програми към Факултета на 12 юли 2023 г. (сряда) в зала 325. Магистърските програми ще бъдат представени както следва:

Подаване на документи за кандидатстване: от 03.07.2023 г. до 14.09.2023 г. вкл. чрез онлайн система за кандидатстване.
Конкурсни изпити: на 18.09.2023 г. по график, който ще бъде публикуван на сайта на ФМИ.

Подробна информация за предлаганите от ФМИ магистърски програми и условията за прием се публикува на уеб сайта на ФМИ.