Почина нашият дългогодишен колега проф. Румен Малеев

Румен Петров Малеев е роден на 17 август 1943 г. в Самоков. Завършва Университета в Букурещ през 1967 г., а от 1970 г. работи във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. През 1983 г. е избран за доцент, а през 2006 г. – за професор. 

Професор Малеев е един от изтъкнатите представители на българската школа по функционален анализ. Основната част от неговите изследвания са свързани с геометрията на някои специални класове функционални пространства. Научните  постижения на професор Малеев му носят заслужен авторитет и международно признание като математик. 

Професор Малеев е автор на широко използвани и харесвани от студентите учебници по математически анализ. Той беше обаятелен, ерудиран, уважаван и обичан от всички преподавател. 

Професор Малеев отдаваше много от времето си в служба на академичната общност. Той беше заместник декан на ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“ (1989-1995), ръководител на катедра „Математически анализ“ (1998-2000), секретар и заместник председател на Научната комисия по математически науки на ВАК (2003-2009) и много други.

Професор Румен Малеев е възпитател и висш морален авторитет за няколко поколения български математици. Неговата почтеност, дълбоко разбиране на човешката природа, доброжелателно и приятелско отношение не могат лесно да бъдат забравени. 

Поклон пред светлата му памет!

Опелото ще се състои в сряда, 18 декември 2019 г., от 13.00 в църквата Света Неделя.