Прием за ОКС "Магистър", летен прием 2022/2023 - състезателни изпити