Програма на тържеството за връчване на дипломите, випуск 2019 на ФМИ, 15.01.2020

Уважаеми абсолвенти,

Официалното връчване на дипломите за завършена образователно квилификационна степен /бакалавър или  магистър/ на 15 януари 2020 г. /сряда/ в Аулата на СУ "Св. Климент Охридски" ще протече при следния график:

Бакалаври

  • 8.45-9.45 ч. – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ. Всеки абсолвент получава картонче,  срещу което ще получи  тога.
  • 10.00 ч. – Тържествено откриване

Дипломите ще бъдат връчвани по азбучен ред на първото име  по направления-специалности: 
   1. Математика и информатика;
   2. Математика, Приложна математика, Статистика;
   3. Информатика, Информационни системи, Компютърни науки, Софтуерно инженерство.

Магистри

  • 13.45 – 14.45 ч. – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ. Всеки абсолвент получава картонче,  срещу което ще получи  тога.
  • 15.00 ч. - Тържествено откриване

Дипломите ще бъдат връчвани по азбучен ред на първото име