Провеждане на кандидатстудентските курсове по математика започващи на 24 и 25.10.2020

Занятията се провеждат по групи в събота за курса започващ на 24 октомври 2020 и в неделя за курса започващ на 25 октомври 2020 с начален час 9:00 ч. Залата за провеждането им е указана в списъка на съответната група.

Информация за групите е  публикувана тук.