Провеждане на занятията от 1 до 4 октомври 2020 при форма на обучение ПФОЗИЕС

Първата седмица от учебна 2020/2021 година (01-04 октомври 2020) се брои за нулева. При присъствена форма на обучение в зала с излъчване в електронна среда (ПФОЗИЕС) по време на първото занятие:

  • в първия час присъстват студентите с нечетни факултетни номера
  • в останалите часове от занятието - студентите с четни факултетни номера.

През останалите седмици обучението ще се извършва съобразно приетите правила за форма ПФОЗИЕС.

Пояснение: Съгласно решението на Декански съвет на ФМИ  (т. 2 и т.3) присъствена форма на обучение в зала с излъчване в електронна среда (ПФОЗИЕС) се  осъществява  присъствено  с  част  от  потока/групата в посочената в разписа на занятията учебна зала, съобразно изискванията за редуциран капацитет на залата, и в електронна среда с останалата част от обучаемите.
С  оглед  на  ограничения  капацитет  на  залите, използвани от ФМИ, задължително  в  ПФОЗИЕС  се  провеждат  занятията  със  студентите  от следните потоци и включените в тях групи: Информатика 1. курс; ИС 1. курс; КН 1. курс -  двата потока; ПМ 1. курс; М&И 1. курс; СИ 1. курс  - двата потока; 2. курс; 3. курс. Организацията на ПФОЗИЕС с горепосочените студенти се осъществява при следната схема: в нечетни седмици на обучение в зала следва да са студентите с нечетни факултетни номера, а в четни седмици в зала са студентите с четни факултетни номера. Изключение се прави за седмицата 1-4.10. 2020 г., която се приема за нулева.

На сайта на ФМИ в секция "В момента ФМИ извършва обучение в:", за улеснение, ще се поддържа информация за четността на текущата седмица.