Разпределение за преддипломен педагогически стаж на студентите от спец. МИ, 4. курс, 18.02.2020

Разпределението за преддипломен педагогически стаж по математика и по информатика и ИТ на студентите от специалност Математика и информатика, 4. курс, редовно обучение, ще се състои на 18.02.2020 г. (вторник) от 10:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

Всички студенти трябва да носят справка за удовлетворяване на условията за допускане до стаж, издадена от отдел "Студенти".

катедра ОМИ