Резултати от държавен изпит проведен на 10 и 11-ти септември 2019 г.

Здравейте, колеги.

Работите от държавния изпит за ОКС бакалавър, който се проведе на 10 и 11-ти септември 2019 г., вече са оценени. Резултатите са публикувани в системата Moodle. Всеки от явилите се на изпита студенти може да види оценката си в своя профил:

https://learn.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=5604

Нанасянето на оценките на студентите, които успешно са преминали държавния изпит, ще се състои на 16.09.2019 г. (понеделник), в зала 325 на ФМИ, по следния график:

  • За специалности Информатика и Информационни системи от 14:30 часа;
  • За специалност Компютърни науки и Софтуерно инженерство от 15:00 часа.