Съобщение на катедра Компютърна информатика относно ликвидационната сесия, 15.09.2020

Във връзка с провеждането на ликвидационната сесия, катедра КИ ще провежда изпити само на тези студенти, които имат съответното право да се явят и са го заявили изрично във  формуляр тук: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_msNDJxUw0hHGkycTEaQBmDjwIvOMbrXun-rQj6uOGKPYXg/viewform, в срок до 16:00 ч. на 14.09.2020 г. Студентите, които вече имат уговорка с титуляра на курса, касаеща явяването им на ликвидационната сесия не е необходимо да попълват горния формуляр.