Стипендии за учебната 2021/2022 година от австрийското Федерално министерство на образованието, науката и изследователската дейност

Австрийското Федерално министерство на образованието, науката и изследователската дейност предоставя стипендии  на чуждестранни студенти, както на завършили висше образование и учени за академичната 2021/2022 година. Информация ще намерите на адрес www.grants.at.