Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите на ФМИ, випуск 2018, 09.01.2019

Тържественото връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2018 на ФМИ ще бъде на  09.01.2019 в Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Ректорат, Аула

  • от 10.00 часа за ОКС "Бакалавър"
    Абсолвентите от ОКС "Бакалвър" трябва да бъдат в Ректората в 8.45 часа, за да имат възможност да се разпишат в присъствените списъци, да си вземат тоги и да се настанят в Аулата.
  • от 15.00 часа за ОКС "Магистър"
    Абсолвентите от ОКС "Магистър" трябва да бъдат в Ректората в 14.00 часа, за да имат възможност да се разпишат в присъствените списъци, да си вземат тоги и да се настанят в Аулата.

Списъци на абсолвентите ще бъдат публикувани допълнително.