Втори етап на класиране, зимен прием в ОКС "Магистър", 2020/2021