За ИД "Уеб програмиране" за МИ 3 курс, 2018/2019

Прекратява се записването за избираемата дисциплина "Уеб програмиране" от списъка с ИД от учебния план на специалност Математика и информатика, редовно обучение, 3 курс с лектор Т. Георгиев.