За ИД"Стаж по математика" и ИД"Стаж по информатика"

Студентите от ОКС Бакалавър, които успешно са завършили към момента стажа си по математика и по информатика във връзка с ИД "Стаж по математика" и ИД "Стаж по информатика", трябва да представят документите от стажантската си програма в каб. 203, Кариерен център до 11 юни 2018 г. вкл. /понеделник/.
  Нужни документи за отчитане на стажа:
  Служебна бележка, Програма на стажа, Оценка на стажа от ментора (може да бъдат изтеглени от тук) и  
  Описателен отчет/Доклад.
  Изпитът за студентите по ИД "Стаж по информатика" ще се проведе на 13 юни 2018 г. /сряда/от 17 часа в каб. 110 на ФМИ,
  по ИД "Стаж по математика" датата ще бъде обявена допълнително.

Студентите от ОКС Магистър да се информират за изпита от ръководителите на МП.