Записване за Факултативен модул за придобиване на допълнителна професионална квалификация. 1.03.2019

Студентите от 3 курс на специалностите Информатика, Информационни системи, Компютърни науки, Математика, Приложна математика, Софтуерно инженерство и Статистика  могат да запишат през учебната 2018/2019 година Факултативен модул за придобиване на  допълнителна  професионална квалификация  "Учител по математика" или  "Учител по информатика и информационни технологии". За целта е необходимо да подадат молба в кабинет 221 (Отдел „Студенти“) до 01 март 2019г. (вкл.). Условия за допускане до  обучение в модул "Учител по математика" или "Учител по информатика и информационни технологии": 

  1. Успех не по-нисък от  Мн.добър (4,50);
  2. Положени  успешно всички изпити към момента на подаване на молбата.

 Отдел „Студенти"