Заповед № РД-19-258 от 26 юни 2020 г. на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“