Защита на дипломни работи на МП „Електронен бизнес“ и „Електронен бизнес и електронно управление“ , 14.07.2020

За дипломанти в магистърски програми „Електронен бизнес“ и „Електронен бизнес и електронно управление“
Дипломна защита: 14 юли 2020 г., 14 часа, Заседателна зала на ФМИ

Ръководителите на дипломантите трябва да заявят участието им в защитата до 30 юни 2020 г. на e-mail: aniv@fmi.uni-sofia.bg. Писмото е необходимо да съдържа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа (на български и английски език), име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).

От 29 юни до 3 юли 2020 г. дипломантите, заявени за  участие в защитата, трябва да подготвят и предадат следните документи:

  • Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител;
  • Протокол за възлагане на дипломна работа - подписано от студента, дипломния ръководител и ръководителя на магистърската програма;
  • Заявление за допускане до защита - заверено от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени;
  • Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти;
  • Подвързано печатно копие на дипломна работа - 1 екземпляр;
  • Анотация на дипломната работа на български и английски език - по 1 екземпляр;
  • Диск с текста на дипломната работа, приложенията към нея и анотациите - 1 брой.
  • Декларация за липса на плагиатство

Документите се предават в каб. 204 на ФМИ.