Заявления за явяване на изпити от минали години за януарска изпитна сесия на уч. 2019/2020 г. (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение)

Заявления за явяване на изпити от минали години за януарската изпитна сесия на уч. 2019/2020 г. (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение) ще се подават както следва:

Кога: от 11.11. 2019 г. до 20.12.2019 г.
Къде: каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ, 9:00 – 12:00 и 13:00 – 16:30 (в работни дни).