Зимен прием за ОКС "Магистър" 2023, записване на новоприетите магистри - ОБНОВЕНА!

Записването на приетите студенти ще бъде от 27.09.2023 г. до 29.09.2023 г. във ФМИ – отдел „Студенти“, стая 220 (приемно време:  9:30 – 12:00 и 13:00 –16:30 ч.).

->Кандидатите, приети по първо желание, трябва да се запишат на този етап на класирането, без право да потвърждават участие във втория етап.
->Кандидатите, приети по второ или следващо желание, трябва  да се запишат или да потвърдят участие във второ класиране. 
Непотвърдилите или незаписалите се в определените срокове кандидати отпадат от следващото класиране!

Необходими документи за записване:

  1. Документ за платена семестриална такса за обучение (ВСИЧКИ ПЛАЩАНИЯ СТАВАТ ПО БАНКОВ ПЪТ*, като се носи платежното);
  2. Комплект документи за записване на новоприети студенти (продават се и в книжарницата пред Факултет по химия и фармация);
  3. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието;
    В случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът представя академична справка-оригинал, като се задължава да представи дипломата веднага след нейното получаване. Кандидат-магистри, които са завършили и им предстои издаване на диплома и  СА възпитаници на СУ, трябва да представят уверение – оригинал;
  4. Две снимки с паспортен формат.

Семестриални такси за обучение на магистри – учебна 2023/24 г.

СпециалностДържавна субсидия
Редовно обучение
Заплащане
Редовно обучение
Заплащане
Задочно обучение
МатематикаОсвободени от такса840 лв.-
Математика на чужд езикОсвободени от такса1260 лв-
Приложна математикаОсвободени от такса840 лв.-
Математика и информатикаОсвободени от такса500 лв.250 лв.
Информатика450 лв. 1100 лв. -
Информатика на чужд език 675 лв. 1650 лв. -

*Банкови сметки, по които студентите от ФМИ могат да заплащат такси:

БНБ - централно управление
IBAN: BG36 BNBG 9661 3100 1742 01 
BIC: BNBGBGSD

или

БНБ - централно управление
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BNBGBGSD