Лаборатория "Математическо моделиране в икономиката"

За лабораторията

Лаборатория Математическо моделиране в икономиката е създадена през 2001 година във връзка с необходимостта oт специализация Математическа икономика в специалност Приложна математика.

Цели на лабораторията

  • Да осъществява обучението на бакалавърско ниво в направлението Математическа икономика;
  • Да ръководи магистърската програма Математическо моделиране в икономиката;
  • Да развива научно – изследователска дейност в областта на математическа икономика, математически финанси и актюерна наука и да обучава докторанти;
  • Да развива съвместна дейност с подобни звена от Университета, БАН и финансовите институции в страната и чужбина;
  • Да организира и домакинства конференции, семинари, работни срещи и да предоставя за ползване докладите и други научни материали.

Ръководител

  • доц. д-р Йордан  Йорданов

Академичен състав

  • проф. доктор на науките Леда Минкова
  • проф. д-р Татяна Черногорова
  • доц. д-р Весела Стоименова
  • доц. д-р Дончо Дончев