47-ма Пролетна конференция на СМБ

47-мата Пролетна конференция на СМБ ще се проведе в началото на месец април, 2018 г.
Срокът за изпращане на съобщения е 01.12.2017 г.

Повече детайли за конференцията можете да намерите тук