Записване или потвърждаване за участие в следващ етап на класиране на НОВОПРИЕТИТЕ във ФМИ студенти ОКС "Бакалавър" - КСК'2019

Записването на НОВОПРИЕТИТЕ във ФМИ СТУДЕНТИ в ОКС "Бакалавър" - КСК'2019 ще става в отдел „Студенти“, каб. 221, на ФМИ, както следва: 

  • Първо класиране – от 10 до 12 юли 2019 г. вкл. от 8.30 - 12.00 и от 12.30 - 17.30 ч.
  • Второ класиране – от 17 до 19 юли 2019 г. вкл. от 8.30 - 12.00 и от 12.30 - 17.30 ч.
  • Трето класиране – от 24 до 26 юли 2019 г. вкл. от 8.30 - 12.00 и от 12.30 - 17.00 ч.

То се извършва във ФМИ при следната последователност от стъпки:
Зала 229 (попълване на документите) ---> Каб. 215, каса (заплащане на семестриална такса, платилите по банков път също минават през каса без да чакат опашка) ---> Каб. 221, отдел "Студенти" (записване) ---> Зала 107 (тест по английски език).
Работно време на касата на ФМИ по време на записването.

Важна информация

Студентите трябва да носят:

  • 2 снимки паспортен формат; 
  • Оригинал и задължително копие на дипломата за средно образование;
  • Квитанция за платена семестриална такса. Семестриалната такса може да се плати в касата на ФМИ (където се поставя печат в студентската книжка) или по банков път (да се носи платежното нареждане в касата, за да се подпечата студентската книжка);
  • Квитанция за платена такса за електронна студентска карта на СУ (формулярът за електронната студентска карта се попълва онлайн и се разпечатва, за да се постави едната снимка на студента).

Необходимите допълнителни документи за записване (студентска книжка, формуляр за записване на студенти, формуляр за здравно осигуряване) се закупуват от книжарницата на ФМИ и се попълват на място (зала 229). Формулярът за записване на студенти може да се изтегли (*. xls*.pdf формат), попълни, разпечата и депозира при записването.

След записването в отдел "Студенти" на ФМИ, първокурсниците следва да попълнят електронен тест по английски език за определяне на  моментното ниво на владеене на езика с цел разпределение в групи по нива.

Тестът проверява всички езикови умения (без говорене) и  ще се провежда онлайн в зала 107 във ФМИ на датите за записване на първокурсниците:

10, 11 и 12 юли 2019 г.
17, 18 и 19 юли 2019 г.
24, 25 и 26 юли 2019 г.

Потвърждаването за участие в следващ етап на класиране се извършва също във ФМИ, каб. 221, като е необходимо да се попълни Декларация за участие в следващо класиране и да се депозира ОРИГИНАЛ на дипломата за средно образование  в отдел "Студенти" за специалността, в която е приет кандидат-студентът.

Забележка отнасяща се за класиралите се кандидат-студенти: Незаписалите се и непотвърдили участието си в следващо класиране кандидат-студенти отпадат от всички класирания и губят придобитите студентски права.