Работно време на касата на ФМИ по време на записване на новоприетите студенти